Kontakt

22 58 60 00
kl. 08-16 man-fre
Gullhaugveien 1-3,
0405 Oslo
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Ann-Synnøve Willoch
Regnskapssjef
Ove Dale
IT-driftssjef
Tove Eriksen
Lønn og regnskapskonsulent
Ruby Svaler
Controller
Anita Farem
Personalrådgiver
Steinar Brusletto Gulden
Controller
Alexander Bakken Hemmingby
IT konsulent
Randi Talseth
Styreleder 
Tidl. generalsekretær Voksne for Barn
Oppnevnt av: Helse og omsorgsdepratementet ved Helsedirektoratet
Morten Grøvli
Nestleder 
Avdelingssjef, Avdeling psykisk helsevern barn og unge, Akershus Universitetssykehus HF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Dag Nordanger
Psykologspesialist, RVTS Vest
Oppnevnt av: Barne-og familiedepartement
Evalill Bølstad
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Universitet i Oslo
Frode Bie
Fagsjef TSB, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Martine Antonsen
Landsleder Mental helse Ungdom
Foreslått av: Brukerorganisasjonene
Siv Herikstad

Kommunalsjef Oppvekst Skole, Bærumsskolen, Bærum kommune.

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Grethe Thorød Bergan

Virksomhetsrådgiver skole, Larvik kommune

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Simon-Peter Neumer
Forsker, RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar

Per Ole Tomassen
Spesialrådgiver, RVTS Øst
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Elisabeth Staksrud
1.varamedlem
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Helse- og Omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet
Ingebjørg By Teigen
2.varamedlem
Avdelingsleder helse Gol kommune
Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)
Sapna Sharma
Personlig varamedlem for styremedlemmer blant de ansatte
Spesialrådgvier, RVTS Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Christin Bauer
Leder stab
Kaja Kierulf
Senterleder RBUP
Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst
Martin Mølsæter
Senterleder RVTS Sør