Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo
Flere ansatte sitter ved lunsjbordet og prater. Foto.

Administrasjon, styre og ledergruppe

Portrett av Siri Kjelstad
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Portrett av Ann-Synnøve Willoch
Ann-Synnøve Willoch
Regnskapssjef
Portrett av Tove Eriksen
Tove Eriksen
Lønn og regnskapskonsulent
Portrett av Ruby Svaler
Ruby Svaler
Controller
Portrett av Anita Farem
Anita Farem
Personalrådgiver
Placeholder bilde
Ubesatt
Controller
Portrett av Alexander Bakken Hemmingby
Alexander Bakken Hemmingby
IT konsulent
Dan Augustsson
Vaktmester
Portrett av Morten Grøvli
Morten Grøvli
Styreleder
Avdelingssjef, Avdeling psykisk helsevern barn og unge, Akershus Universitetssykehus HF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Plassholder for portrettbilde
Geir Sverre Braut

Nestleder

Professor, Høgskolen Stord/ Haugesund

Foreslått av: Helsedirektoratet

Portrett av Dag Nordanger
Dag Nordanger

Professor, Oslo Met

Foreslått av: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Plassholder for portrettbilde
Vibeke Moe

Professor, Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo

Foreslått av: Universitet i Oslo

Portrett av Frode Bie
Frode Bie
Fagsjef TSB, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Portrett av Martine Antonsen
Martine Antonsen
Landsleder Mental helse Ungdom
Foreslått av: Brukerorganisasjonene
Portrettbilde av Siv Herikstad
Siv Herikstad

Kommunalsjef Oppvekst Skole, Bærumsskolen, Bærum kommune.

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Portrett av Grethe Thorød Bergan
Grethe Thorød Bergan

Virksomhetsrådgiver skole, Larvik kommune

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Portrett av Simon-Peter Neumer
Simon-Peter Neumer
Forsker, RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar

Portrett av Per Ole Tomassen
Per Ole Tomassen
Spesialrådgiver, RVTS Øst
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Plassholder for portrettbilde
Jon Schultz
1.varamedlem

Advokat, Advokatsenteret

Foreslått av: Helsedirektoratet

Plassholder for portrettbilde
Ingebjørg By Teigen
2.varamedlem
Avdelingsleder helse Gol kommune
Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)
Plassholder for portrett
Sapna Sharma
Personlig varamedlem for styremedlemmer blant de ansatte
Spesialrådgiver, RVTS Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Portrett av Siri Kjelstad
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Portrett av Christin Bauer
Christin Bauer
Leder stab
Portrett av Kaja Kierulf
Kaja Kierulf
Senterleder RBUP
Portrett av Toril Araldsen
Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst
Portrett av Martin Mølsæter
Martin Mølsæter
Senterleder RVTS Sør