Hopp til hovedinnhold
Mor, spedbarn og katt ligger på et teppe på gulvet. Foto.
RBUP
Publisert på
  • Del:

Ny nasjonal strategi for satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027

RBUP har i samarbeid med de øvrige regionssentre for barn og unges psykiske helse og barnevern lansert ny nasjonal strategi for satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027

 

De siste tiårene har vi fått ny kunnskap om betydningen av graviditeten og sped- og småbarnsalderen for videre utvikling, helse og livskvalitet. Dette har bidratt til økt fokus på kvalitet i tjenestene rettet mot blivende foreldre og de yngste barna og deres familier frem til skolealder. Satsing på gode tjenester til disse målgruppene har blant annet ført til etablering av en rekke lavterskeltiltak i kommunene, vektlegging av kvalitet i barnehagen, oppbygging av videreutdanninger i sped- og småbarns psykiske helse, og spedbarnsteam i samarbeid mellom BUP, barnevern og andre kommunale tjenester. 

RBUP har i samarbeid med de øvrige regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge) lenge hatt et engasjement på dette fagfeltet. Sentrene bidrar gjennom forskning, formidling, undervisning og tjenestestøtte til økt kunnskap og kompetanse hos fagfolk og tjenester som arbeider på sped- og småbarnsfeltet i Norge, og de lanserte i januar en felles nasjonal strategi for satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027. Strategien vil danne grunnlaget for utarbeiding av handlingsplaner på dette fagfeltet ved hvert senter.

Last ned Strategi for RBUP/RKBU's satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027 (PDF) for mer informasjon.