Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av barn foran en pc-skjerm.
RVTS Øst
Publisert på
  • Del:

Ny veileder gir råd om håndtering av seksuell atferd hos barn

Ny barnehageveileder tar for seg forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd, hos førskolebarn. Den vil være en nyttig veileder for ansatte i barnehager, og er tilgjengelig nå.

Formålet med veilederen er å heve ansattes kompetanse om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder, og å gi hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Alle er født med en seksualitet, som utvikles hele livet, fra fødsel til død. Seksualiteten kan også uttrykkes av barnehagebarn, for eksempel gjennom lek.

– Barnehageveilederen er en guide vi har laget for å bidra til å vise vei. Vi ønsker å gi noen ekstra råd og tips, slik at det skal bli enklere å skille mellom sunn og usunn lek og atferd, sier Oddfrid Skorpe Tennfjord, psykolog hos RVTS Midt.


Barnehageveilederen
 er utarbeidet av RVTS Midt og Rebessa, som står for regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Målet er å trygge ansatte i deres håndtering av barns seksuelle utvikling, og innholdet er basert på utviklingspsykologi, med fokus på trygghet, tilhørighet og regulerende relasjonelle erfaringer.

Den digitale utgaven av barnehageveilederen er utformet som et interaktivt e-læringsverktøy, og er tilgjengelig via seksuellatferd.no, som er en ressursside som er utviklet av alle RVTS-sentrene.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas.