Hopp til hovedinnhold
Person som sitter med laptop. Foto
RBUP
Publisert på
 • Del:

Workshop: Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og RBUP Øst og Sør inviterer til workshop om hvordan kommunene kan jobbe med Ungdatatallene.

Workshopen er todelt.

Før lunsj vil NOVA presentere relevante funn fra Ungdata, og du vil få presentert ulike eksempler på hvordan kommuner jobber med å bruke ungdatatallene.

Etter lunsj er det to runder med workshop der vi sitter ved kafébord og diskuterer hvordan kommuner kan følge opp resultatene fra Ungdata i sine tjenester. Aktuelle temaer vil være psykisk helse, seksualitet, rus, sosiale medier/gaming og mer.

I etterkant av workshopen vil ideene som ble diskutert i workshopen systematiseres og sendes ut til deltakerne.

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj.


Detaljer

Pris: Gratis
Antall Kursdager: 1
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2023


Program for dagen

10.00-10.15     Velkommen v/ KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og RBUP Øst og Sør

10.15-11.00     Aktuelle Ungdata resultater fra region Øst presenteres v/ Anders Bakken, NOVA

11.15-12.00     Praktiske erfaringer fra ulike tjenester: Ungdomsrådet i Viken, SaLTo-sekretariatet i Oslo og Stikkontakten Gamingsenter i bydel Østensjø

12.00-12.45     Lunsj

12.45-14.30     Workshop om ulike temaer i Ungdata

14.30-15.00     Oppsummering og avslutning


Kontaktpersoner for workshopen er:

Ulla Bjørndahl, RVTS Øst: ulla.bjørndahl@rvtsost.no

Sara Anne Warhuus, KORUS Oslo: sara.warhuus@vel.oslo.kommune.no

Marja Leonhardt, KORUS Øst: Marja.Leonhardt@sykehuset-innlandet.no

Stine Løvereide, RBUP Øst og Sør: stine.lovereide@r-bup.no


Målgruppe

Ansatte i kommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelser og som jobber med barn og unge, for eksempel i skole, kommuneadministrasjon, lavterskeltilbud for unge, skolehelsetjeneste, psykisk helse, utekontakter, politi, PPT, barnevern, NAV, SaLTo/SLT-koordinatorer og andre relevante tjenester.


Kommende kurs

 • Kursdager:
  • 31. okt. 2023 kl. 1000-1500

  Hvor: RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: 24. oktober 2023