Stiftelsen Pilar

Stiftelsen Pilar omfatter kompetansesentrene RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør. Vi jobber med kvalitetsforbedring innen psykisk helse og barnevern gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling.

Sentrene

RBUP Vår oppgave er å øke kompetansen og kvaliteten i tjenestene som jobber med barn og unge psykiske helse. Vi bistår tjenestene med forskningsbasert kunnskap, rådgivning og opplæring, for å understøtte kunnskapsbasert praksis. Les mer
RVTS Sør Å møte gode, trygge fagfolk er avgjørende for at mennesker som har det vanskelig skal få den hjelpen de trenger. Vi driver kompetanseheving for alle som jobber med barn, unge og voksne i helseregion sør. Les mer
RVTS Øst Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging – i alle livets faser. Les mer

God barnehagestart

Snart skal ettåringene begynne i barnehage, og vi har spurt forsker Elisabet Solheim Buøen om hun har noen tanker om tilvenning for de minste.

Nyheter

God barnehagestart

Hvordan ritualer kan skape trygghet

Flere tusen OsloMet-studenter bruker snakkemedbarna.no

Digital planleggingsdag: Trygt og godt på skolen

Nå har utveier.no fått ny drakt!

Hvordan hjelpe mødre og små barn som har flyktet fra krigen?

Samfunnsoppdrag

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene innenfor sentrenes kompetanseområder og målgrupper. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. Målgruppene er tjenester og tjenesteutøvere, forebyggende virksomhet, forvaltningen, brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner.