Hopp til hovedinnhold
En ung mann sitter på en benk og ser utover en storby. Foto.
RVTS Sør
Publisert på
  • Del:

Ny veileder til sorggrupper for etterlatte ved selvmord

Kristiansand kommune har i samarbeid med RVTS Sør utviklet en ny veileder for gruppeledere til sorggrupper for etterlatte ved selvmord.

Formålet er å trygge og styrke gruppeledere i hvordan de kan lede gode sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Opplegget består av et veilederhefte for gruppeledere, PowerPoints og deltakerhefte. Det inneholder forslag til samlinger, rammer, kjøreplan, tema, oppgaver, øvelser, verktøy, sanger, illustrasjoner, råd, tips og litteratur. 

Sorggrupper for etterlatte ved selvmord er et viktig tiltak i sorgarbeidet. Vi håper og tror at denne veilederen kan være med på å gi flere mulighet til å delta i denne typen tilbud. 

Alt materiell ligger tilgjengelig på nettsidene til Kristiansand kommune.