Hopp til hovedinnhold

Om Pilar

Stiftelsen Pilar bistår i kvalitetsforbedring i tjenestene og støtter myndighetenes arbeid med psykisk helse og barnevern. Oppgavene følger i hovedsak av årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak.

To ansatte sitter i en sofa og prater. Foto

Strategi

Pilar skal være et innovativt fellesskap som er med å utvikle kompetansesenteroppgaven i Norge. I Pilar utnytter vi de faglige mulighetene som det å arbeide sammen gir oss, og ta i bruk den felles, større kapasitet. Vi skal også være en premissleverandør for tjenesteutviklingen på psykisk helse- og rusfeltet. Pilar lykkes når vårt fellesskap gir merverdi til sentrenes arbeid rettet mot tjenestene, og når myndigheter og andre oppdragsgivere oppfatter oss som en godt drevet organisasjon.
Nærbilde av et headset hengende rundt halsen på en dame med rød genser og bruk jakke. Foto

Samfunnsoppdrag

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene innenfor sentrenes kompetanseområder og målgrupper. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. Målgruppene er tjenester og tjenesteutøvere, forebyggende virksomhet, forvaltningen, brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner.
Ansatte sitter ved lunsjbordet og prater. Foto.

Tilskuddsbrev og årsrapporter

På denne samlesiden finner du våre tilskuddsbrev og årsrapporter.
Liten gutt sitter i en trapp. Foto

Administrasjon, styre og ledergruppe

Portrett av Siri Kjelstad
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Portrett av Ann-Synnøve Willoch
Ann-Synnøve Willoch
Regnskapssjef
Portrett av Tove Eriksen
Tove Eriksen
Lønn og regnskapskonsulent
Portrett av Ruby Svaler
Ruby Svaler
Controller
Portrett av Anita Farem
Anita Farem
Personalrådgiver
Portrett av Steinar Brusletto Gulden
Steinar Brusletto Gulden
Controller
Portrett av Alexander Bakken Hemmingby
Alexander Bakken Hemmingby
IT konsulent
Portrett av Randi Talseth
Randi Talseth
Styreleder 
Tidl. generalsekretær Voksne for Barn
Oppnevnt av: Helse og omsorgsdepratementet ved Helsedirektoratet
Portrett av Morten Grøvli
Morten Grøvli
Nestleder 
Avdelingssjef, Avdeling psykisk helsevern barn og unge, Akershus Universitetssykehus HF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Portrett av Dag Nordanger
Dag Nordanger
Psykologspesialist, RVTS Vest
Oppnevnt av: Barne-og familiedepartement
Portrett av Evalill Bølstad
Evalill Bølstad
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Universitet i Oslo
Portrett av Frode Bie
Frode Bie
Fagsjef TSB, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Portrett av Martine Antonsen
Martine Antonsen
Landsleder Mental helse Ungdom
Foreslått av: Brukerorganisasjonene
Plassholder for portrettbilde av Siv Herikstad
Siv Herikstad

Kommunalsjef Oppvekst Skole, Bærumsskolen, Bærum kommune.

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Portrett av Grethe Thorød Bergan
Grethe Thorød Bergan

Virksomhetsrådgiver skole, Larvik kommune

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Portrett av Simon-Peter Neumer
Simon-Peter Neumer
Forsker, RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar

Portrett av Per Ole Tomassen
Per Ole Tomassen
Spesialrådgiver, RVTS Øst
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Plassholder for portrettbilde av Elisabeth Staksrud
Elisabeth Staksrud
1.varamedlem
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Helse- og Omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet
Plassholder for portrettbilde av Ingebjørg By Teigen
Ingebjørg By Teigen
2.varamedlem
Avdelingsleder helse Gol kommune
Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)
Plassholder for portrett av Sapna Sharma
Sapna Sharma
Personlig varamedlem for styremedlemmer blant de ansatte
Spesialrådgvier, RVTS Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Portrett av Siri Kjelstad
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Portrett av Christin Bauer
Christin Bauer
Leder stab
Portrett av Kaja Kierulf
Kaja Kierulf
Senterleder RBUP
Portrett av Toril Araldsen
Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst
Portrett av Martin Mølsæter
Martin Mølsæter
Senterleder RVTS Sør