Om Pilar

Stiftelsen Pilar bistår i kvalitetsforbedring i tjenestene og støtter myndighetenes arbeid med psykisk helse og barnevern. Oppgavene følger i hovedsak av årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- og familiedirektoratet med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak.

Sentrene

Strategi

Pilar skal være et innovativt fellesskap som er med å utvikle kompetansesenteroppgaven i Norge. I Pilar utnytter vi de faglige mulighetene som det å arbeide sammen gir oss, og ta i bruk den felles, større kapasitet. Vi skal også være en premissleverandør for tjenesteutviklingen på psykisk helse- og rusfeltet. Pilar lykkes når vårt fellesskap gir merverdi til sentrenes arbeid rettet mot tjenestene, og når myndigheter og andre oppdragsgivere oppfatter oss som en godt drevet organisasjon.

Samfunnsoppdrag

Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene innenfor sentrenes kompetanseområder og målgrupper. Sentrene skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet. Målgruppene er tjenester og tjenesteutøvere, forebyggende virksomhet, forvaltningen, brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Årsrapporter og tilskuddsbrev

Administrasjon, styre og ledergruppe

Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Ann-Synnøve Willoch
Regnskapssjef
Ove Dale
IT-driftssjef
Tove Eriksen
Lønn og regnskapskonsulent
Ruby Svaler
Controller
Anita Farem
Personalrådgiver
Steinar Brusletto Gulden
Controller
Alexander Bakken Hemmingby
IT konsulent
Randi Talseth
Styreleder 
Tidl. generalsekretær Voksne for Barn
Oppnevnt av: Helse og omsorgsdepratementet ved Helsedirektoratet
Morten Grøvli
Nestleder 
Avdelingssjef, Avdeling psykisk helsevern barn og unge, Akershus Universitetssykehus HF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Dag Nordanger
Psykologspesialist, RVTS Vest
Oppnevnt av: Barne-og familiedepartement
Evalill Bølstad
Førsteamanuensis, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Universitet i Oslo
Frode Bie
Fagsjef TSB, Psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF
Foreslått av: Helse Sør-Øst RHF
Martine Antonsen
Landsleder Mental helse Ungdom
Foreslått av: Brukerorganisasjonene
Siv Herikstad

Kommunalsjef Oppvekst Skole, Bærumsskolen, Bærum kommune.

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Grethe Thorød Bergan

Virksomhetsrådgiver skole, Larvik kommune

Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)

Simon-Peter Neumer
Forsker, RBUP Øst og Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar

Per Ole Tomassen
Spesialrådgiver, RVTS Øst
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Elisabeth Staksrud
1.varamedlem
Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Oppnevnt av: Helse- og Omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet
Ingebjørg By Teigen
2.varamedlem
Avdelingsleder helse Gol kommune
Foreslått av: Kommunesektorens organisasjon (KS)
Sapna Sharma
Personlig varamedlem for styremedlemmer blant de ansatte
Spesialrådgvier, RVTS Sør
Valgt av: Ansatte ved stiftelsen Pilar
Siri Kjelstad
Økonomidirektør
Christin Bauer
Leder stab
Kaja Kierulf
Senterleder RBUP
Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst
Martin Mølsæter
Senterleder RVTS Sør