Hopp til hovedinnhold
To kvinner står i en skog, og en kvinne holder hånden på ryggen til den andre.
RVTS Øst
Publisert på
  • Del:

Snakkomselvmord.no - Nytt nettsted for helsepersonell

Mange synes samtaler om selvmord og selvskading er krevende. RVTS Øst lanserer et nytt nettsted: snakkomselvmord.no – til hjelp for helsepersonell som møter personer som selvskader eller er i en selvmordskrise.

Magnussen Wiig forteller: – Vi prøver å formidle det vi tenker er viktig: hvordan vi som helsepersonell bør være i samtaler med mennesker i dyp krise. Vi skal lytte til opplevelsen, være empatisk til stede, ha oppdatert kunnskap om selvskading og selvmord, og vite når selvmordsfaren kan øke.


Forskning viser at personer i selvmordskrise tidvis opplever seg dårlig møtt på sine behov. En hjelper som lytter og forstår hvordan en selvmordskrise kan oppleves, kan gjøre personen i krise mer mottakelig for hjelp og støtte.

Foruten fenomenforståelse om selvmordskrisergjentakende selvmordsatferd (kronisk suicidalitet) og selvskading, skriver snakkomselvmord.no om barn og ungepårørendeetterlatterusproblematikk og ivaretakelse av hjelpere – med tematikken selvmord og selvskading som bakteppe.

Gå til snakkomselvmord.no for faglig påfyll og inspirasjon!