Hopp til hovedinnhold
Et småbarn som sitter på gulvet og leker med klosser. Foto
RBUP
Publisert på
  • Del:

Tilvenning til barnehagen: Fra stress til tilpasning hos ettåringer

Overgangen fra hjem til barnehage er et viktig skritt i et barns liv, og hvordan denne overgangen håndteres kan ha stor innvirkning på barnets trivsel og utvikling. En nylig studie ledet av May Britt Drugli ved RKBU Midt-Norge har undersøkt hvordan småbarn opplever denne overgangen ved å måle deres kortisolnivåer, et hormon som ofte er forbundet med stress, og ved å samle inn oppfatninger fra foreldre og profesjonelle omsorgspersoner.


Studien, som er en del av prosjektet "Liten og ny i barnehagen", fant at småbarns kortisolnivåer og oppfatningene til foreldre og profesjonelle omsorgspersoner om overgangsprosessen stemte godt overens. Begge datakildene indikerte en enkel start i barnehagen når foreldrene var til stede, mens de første ukene adskilt fra foreldrene virket ganske krevende. Etter tre måneder returnerte kortisolnivåene til et lavt nivå, mens barnets trivsel ble oppfattet som høy.

Disse funnene understreker viktigheten av en gradvis overgang til barnehagen, hvor foreldrene er til stede i begynnelsen, og hvor det er tid og rom for barnet til å tilpasse seg de nye omgivelsene. Selv om barna er godt tatt vare på av sine nøkkelpersoner i løpet av dagen, er mange småbarn trøtte og utmattet om kvelden hjemme, spesielt i de første ukene av separasjonen fra foreldrene.

Studien fremhever behovet for mer forskning på dette området for å sikre at overgangen til barnehagen er så jevn og stressfri som mulig for småbarn. Dette er spesielt viktig gitt at de fleste barn i den vestlige verden nå deltar i barnehage fra en tidlig alder.

Det er verdt å merke seg at "Liten og ny i barnehagen" er et prosjekt som har fått stor oppmerksomhet, og som nå skal innføres i alle kommunale barnehager i Trondheim fra høsten av. Dette er et viktig skritt i retning av å sikre en best mulig overgang til barnehagen for våre yngste.


Du kan også se denne videoen der Drugli selv presenterer funnene for deg: