Hopp til hovedinnhold
Barn og Unge Kongressen poster, med bilder av barn og ungdom.
RBUP
Publisert på
  • Del:

Barn og Unge Kongressen 2024

Velkommen til Barn og Unge Kongressen 2024! 23. - 25. april holdes konferansen i Bergen på Radisson BLU Royal med innholdsrike dager og felles arena for deling av kunnskap og kompetanse. 


Hovedformålet med Barn og Unge Kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern. Dette ønsker vi å oppnå ved å, annethvert år, arrangere en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering generelt, samt trekke frem sentrale arenaer hvor forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge finner sted.

I 2024 vil kongressen ha fokus på tegn i tiden som har betydning for barn og unge, blant annet barns digitale verden og en verden i uro. Er vi rigget for framtidens arbeid med barn og unge?


Bli med på innholdsrike dager: Meld deg på Barn og Unge Kongressen 2024.


Sammen for barn og unge


Barn og Unge Kongressen vil i 2024 på ulike måter tematisere tiden vi lever i og dens betydning for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Overskriften for kongressen er «sammen for barn og unge», og kongressen skal være en faglig arena for å samles om ulike problemstillinger av betydning for barn og unges oppvekst og psykiske helse.

I Norge er det mange som jobber for at barn og unge skal ha trygge, gode oppvekstbetingelser og få riktig hjelp av høy kvalitet når det trengs. I 2024 er det mange prosesser som er i gang for å videreutvikle tjenestene rundt barn og unge. På kongressens dag 1 ønsker vi å løfte fram noen av disse. Vi har invitert inn sentrale myndigheter til å komme å fortelle om hvilke premisser og rammebetingelser som vil ligge til grunn for arbeid med barn og unge i tiden som kommer. Helseministeren og barne- og familieministeren vil åpne konferansen. Barneombudet kommer også!

Les mer om årets tema for Barn og Unge Kongressen 2024.


Ønsker du å sende inn postersammendrag?

Alle som jobber med forskning knyttet til barn og unges helse og utvikling, eller utvikling av et tiltak rettet mot barn og unge og deres familie, inviteres til å sende inn postersammendrag. Sammendrag og poster skal være på norsk eller engelsk, skal ikke ha vært brukt tidligere ved norske tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd ha vært presentert på en internasjonal konferanse.

I 2024 vil postersesjonene bli gjennomført fysisk på konferansehotellet. I år, som tidligere år, vil vi arrangere prisutdeling for beste forskningsposter og beste poster om et utviklingsprosjekt.

Frist for å sende inn postersammendrag er 1. mars 2024

Les mer informasjon om postersammendrag og innsending


Informasjonen er hentet fra Barn og Unge Kongressen 2024.