Hopp til hovedinnhold
Bedre samspillskvalitet. Bok
RBUP
Publisert på
  • Del:

Ny bok om kvalitet i barnehagen

Elisabet Solheim Bøen, May Britt Drugli og Ratib Lekhal har skrevet bok om Trygg før 3. 

Boken er en del av serien de yngste barna i barnehagen. Målgruppen er barnehageledere, barnehageansatte, studenter ved barnehagelærerutdanningene og alle andre som måtte være interessert i kvalitetsutvikling i barnehagen.


God barnehagekvalitet er sentralt for barns trivsel, utvikling og læring. Samspillet mellom ansatte og barn er spesielt viktig. Nyere forskning viser imidlertid at samspillskvaliteten i barnehagen jevnt over er middels. Kvaliteten varierer i stor grad mellom barnehager og mellom avdelinger i samme barnehage. Dette gjelder både i Norge og i en rekke andre land. Denne boken beskriver Trygg før 3 som har som formål å fremme god samspillskvalitet i småbarnsavdelinger. Trygg før 3 bygger på anerkjent kunnskap om profesjonell kompetanseutvikling i barnehager og har vist positive resultater i en stor norsk forskningsstudie.

 

Boken er delt i 3 deler:
Del 1: Teoretisk og forskningsmessig forankring.
Del 2: De ulike komponentene i Trygg før 3.
Del 3: En rekke praktiske ressurser som kan benyttes i arbeidet med kvalitetsforbedring.

Erfaringer med bruk av Trygg før 3 og forslag til mulige tilpasninger blir også beskrevet.
 


Boken kommer ut 20. januar og du kan lese mer, samt bla igjennom de første sidene av boka her:

 

https://cappelendamm.no/_bedre-samspillskvalitet-9788202827786