Hopp til hovedinnhold
Kvinne som ser bort fra kamera. Foto.
RVTS Øst
Publisert på
  • Del:

HELHETLIG KOMPETANSEUTVIKLING OM VOLD I NÆRE RELASJONER

RVTS Øst tilbyr et eget kommuneprogram om vold i nære relasjoner. Kommuneprogrammet er et tilbud til kommuner som ønsker kompetanseheving om vold og overgrep i nære relasjoner for hele sin kommune eller for deler av kommunen. Tilbudet skal bidra til at kommunene oppfyller sine forpliktelser knyttet til å forebygge, avdekke og håndtere saker knyttet til vold i nære relasjoner og skal gjøre at kompetansen integreres i alle kommunens relevante tjenester.

Målgruppe

Alle kommunalt ansatte som møter innbyggere i sitt arbeid. Eksempler på relevante tjenester kan være ansatte i helse, barnehage, skole, psykisk helse og rus, habilitering og boliger, vedtakskontor, NAV, boligkontor, hjemmetjenesten og sykehjem. Det er viktig at en stor del av de ansatte får anledning til å delta.

Organisering

Kommuneprogrammet består av to deler:

  • Kunnskap om vold i nære relasjoner
  • Kunnskap om implementering og støtte til ledere som skal implementere ny kunnskap i organisasjonen

Omfang:

  • Grunnmodul, en dag for alle ansatte i deltakende tjenester
  • Fordypningsmoduler for den enkelte tjeneste, tilpasset tjenestens behov
  • Lederseminar og implementeringsstøtte, to dager

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Henning Herrestad eller Lill Marie Tollerud i RVTS Øst